Fagartikkel

DFØ lanserer ny veileder om klima- og miljøhensyn

17. januar 2024

Innledning

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) lanserte i dag en veileder om klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser. Vi var til stede på Kulturhuset i Oslo for å få med oss de viktigste punktene. Disse punktene skal implementeres som funksjoner i Cobrief, slik at det blir enklere for folk flest å forstå.

Hilde Singsaas fra DFØ åpnet med å presentere veilederen, utarbeidet på oppdrag fra Nærings- og Fiskeridepartementet. Hennes budskap var tydelig: For å nå Norges klimamål må vi redusere utslippene betydelig, og offentlige anskaffelser er et nøkkelverktøy i denne prosessen.

Behovet for sterkere miljøtiltak

Et sentralt punkt i innledningen var Asplan Viaks klimafotavtrykksberegninger, som avslørte et globalt klimafotavtrykk på 11,2 millioner tonn CO2-ekvivalenter fra offentlige anskaffelser og investeringer. Dette understreker behovet for sterkere miljøtiltak.

Videre ble det diskutert ulike strategier og metoder for å integrere klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser. Et viktig element i den nye forskriften er at klima- og miljøhensyn skal veie minimum 30% i vurderingen av offentlige anskaffelser. Dette gir en unik mulighet for innkjøpere til å utnytte regelverkets handlingsrom til å fremme bærekraftige valg, men også muligheter for tilbydere som er gode på klima- og miljø til å stille sterkere i anbudskonkurranser.

Ingjerd Dahl, juridisk rådgiver i anskaffelsesdivisjonen i DFØ, presenterte en detaljert gjennomgang av de nye reglene. Hun vektla viktigheten av å vurdere klimaavtrykket og miljøbelastningen for effektivt å stille krav og kriterier i anskaffelsesprosessen.

Sarah Fossen Sinnathamby, også fra DFØ, belyste implementeringen av disse kravene og kriteriene, og hvordan de kan sikre en reell miljøeffekt i anskaffelsene. Hun delte praktiske eksempler på integrering av klima- og miljøhensyn.

Tobias Løkken Amundsen, juridisk rådgiver, fokuserte på tilbuds evaluering under de nye retningslinjene, mens Helga Nermoen Burheim, rådgiver i anskaffelsesdivisjonen, introduserte den nye klima- og miljørisikolisten – et verktøy for å øke forståelsen og vurderingen av miljøbelastningene i anskaffelser.

Avslutning

Arrangementet avsluttet med en panelsamtale ledet av Helene Hoggen, med innspill fra eksperter fra Miljødirektoratet, Statens Vegvesen, KLUGE, og DFØ. De delte verdifull innsikt og råd om implementering av klima- og miljøhensyn.

I oppsummering ble det annonsert at DFØ vil arrangere flere webinarer og møter for å støtte offentlige innkjøpere i deres bærekraftsarbeid. Deltakerne ble også oppfordret til å kontakte DFØ for ytterligere råd og veiledning.

Dette arrangementet understreker den voksende bevisstheten og innsatsen for bærekraftige offentlige anskaffelser, et område Cobrief er dypt engasjert i. Ved å holde oss oppdatert på slike initiativer, kan vi bedre støtte våre kunder i konkurranser, samtidig som vi oppfyller både deres og samfunnets miljøforpliktelser.

Se video fra lanseringen

Få en demo

Vi viser deg gjerne hvordan Cobrief fungerer!
Takk! Vi tar kontakt med deg snart.
Ops! Noe gikk galt ved innsending av skjemaet.

Ved å oppgi e-posten din aksepterer du å motta oppdateringer om produktet.

Flere innlegg